Zespół Szkół nr 2

Organy szkoły

Organy Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski

 

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § pkt a STATUTU.

Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach jest pani mgr Ewa Piórkowska.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2011 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Łapacz
Ilość wyświetleń: 1480
07 czerwca 2011 12:10 (Katarzyna Łapacz) - Zmiana treści zakładki.
07 czerwca 2011 11:10 (Katarzyna Łapacz) - Zmiana treści zakładki.
07 czerwca 2011 11:05 (Katarzyna Łapacz) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl